Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris de carrera : MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA PER LA PROVISIÓ DEFINITIVA DEL CAP DE DEPARTAMENT DE CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT CIUTADANA (CAP DEL COS)

Data de publicació:
19-06-2023
Data de modificació:
03-10-2023
Estat:
OBERT
8 publicacions
01. INFORMACIO GENERAL
19/06/2023 13:09 - Registre de publicació

Procés de selecció pel sistema de concurs específic de mobilitat interadministrativa entre personal funcionari de carrera, del grup de classificació A2, Inspector de la policia local, escala d'administració Especial, subescala serveis especials, policia local, de qualsevol Administració pública, per proveir de forma definitiva el lloc de treball de Cap de Departament de Convivència, Prevenció i Seguretat Ciutadana (Cap del Cos).

 

02. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES BOPB I DOGC
19/06/2023 13:14 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, de data 7 de juny de 2023, sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció per a l´ocupació definitiva de plaça d'Inspector de la policia local, grup de classificació A2, escala d'administració Especial, subescala serveis especials, amb ocupació definitiva de plaça i lloc de Cap de Departament de Convivència, Prevenció i Seguretat Ciutadana (Cap del cos), pel sistema de concurs interadministratiu específic, entre personal funcionari de carrera de qualsevol Administració pública.

 

Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8939, de data 19/06/2023.

 

Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 20/06/2023 al 17/07/2023, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
19/06/2023 13:26 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç per realitzar la vostra sol·licitud:

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

 

 

03. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
14/08/2023 13:57 - Registre de publicació

Per Decret d’Alcaldia número DEC 2699-2023, de data 10 d’agost de 2023, s’ha aprovat la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, per a l’ocupació definitiva de plaça d’Inspector de la policia local, grup de classificació A2, escala d’administració Especial, subescala serveis especials, amb ocupació definitiva de plaça i lloc de Cap de Departament de Convivència, Prevenció i Seguretat Ciutadana

A partir del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, començarà a comptar el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, al·legacions i/o esmenes:  del dia 16 a  30 d'agost de 2023.

Aquesta sol·licitud està disponible, durant el termini indicat, al següent enllaç:

  https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=40&IdTramit=660

04. ELEVAR A DEFINITIU RELACIÓ PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES
01/09/2023 09:29 - Registre de publicació

Es fa públic que esdevé definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, per a l’ocupació definitiva de plaça d’Inspector de la policia local, grup de classificació A2, escala d’administració Especial, subescala serveis especials, amb ocupació definitiva de plaça i lloc de Cap de Departament de Convivència, Prevenció i Seguretat Ciutadana.

05. ANUNCI RESULTATS PROVES PSICOTÈCNIQUES I ENTREVISTA COMPETENCIAL
13/09/2023 08:30 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de les proves psicotècniques i de l’entrevista competencial, d’acord a l’Acta número 1 de data 7 de setembre de 2023, en el procés selectiu, pel sistema de concurs interadministratiu específic, amb ocupació definitiva de plaça i lloc de cap de departament de convivència, prevenció i seguretat ciutadana (cap del cos).

06. ANUNCI RESULTATS FINALS
21/09/2023 09:58 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats finals, d’acord a l’Acta número 2 de data 13 de setembre de 2023, en el procés selectiu, pel sistema de concurs interadministratiu específic, amb ocupació definitiva de plaça i lloc de cap de departament de convivència, prevenció i seguretat ciutadana (cap del cos).

07. ANUNCI RESULTATS PROVA MEDICA
03/10/2023 14:27 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de la prova mèdica en el procés selectiu, pel sistema de concurs interadministratiu específic, amb ocupació definitiva de plaça i lloc de cap de departament de convivència, prevenció i seguretat ciutadana (cap del cos), que acorda el següent resultat d’aptitud.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges