Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Perfil del contractant

Perfil del contractant

El Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Sitges es troba dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

El Departament d'Economia i Hisenda, per mitjà de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, posa a disposició dels òrgans de contractació de Catalunya, així com de tots els operadors econòmics, la Plataforma de serveis de contractació pública. El Consorci AOC és el responsable d'impulsar i gestionar aquest servei per a les administracions públiques de Catalunya.

La Plataforma es configura com un portal únic i complet per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, tal i com preveuen els articles 63 i 347 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

El sistema informàtic que suporta els perfils de contractant residenciats a la Plataforma disposa d'un dispositiu electrònic que permet acreditar de manera fefaent el moment d'inici de la difusió pública de la informació que s'inclou i la seva integritat, possibilitant la publicació segura a Internet amb efectes jurídics.

Per consultar les licitacions convocades aneu a: Perfil de Contractant de l'Ajuntament de Sitges dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci AOC

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges