Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris de carrera : PROMOCIÓ INTERNA PER PROVEIR 1 PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ

Data de publicació:
25-04-2023
Data de modificació:
19-06-2023
Estat:
TANCAT
7 publicacions
01. INFORMACIÓ GENERAL
25/04/2023 09:58 - Registre de publicació

PROCÉS SELECTIU, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, PER PROVEIR 1 PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ

02. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES BOPB I DOGC
25/04/2023 10:05 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, en data 13 d'abril de 2023, sobre l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques que s’annexen i que hauran de regir el procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, que regiran les proves selectives per proveir 1 plaça de tècnic mitjà de gestió, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, comeses especials de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Sitges. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 25 d'abril de 2023. Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 26/04/2023 al 15/05/2023, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
25/04/2023 10:06 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç per realitzar la vostra sol·licitud:

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

INSTRUCCIÓ: NO APLICA ABONAMENT TAXA DRET D'EXÀMEN
25/04/2023 10:08 - Registre de publicació

Les bases d'aquesta convocatòria no estableixen pagament de taxa de drets d'exàmen per participar, per aquest motiu es imprescindible que seleccioneu l'opció Bonificació 100%, en el camp de pagament.

03. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
24/05/2023 14:39 - Registre de publicació

Es fa públic per Decret d’Alcaldia número DEC 1808-2023, de data 23 de maig de 2023, corresponent a l’aprovació de la relació provisional de persones admeses i excloses, per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de tècnic de gestió.

A partir del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, començarà a comptar el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, al·legacions i/o esmenes:  del dia 25 de maig al 7 de juny de 2023.

 En la sol·licitud de presentació de reclamacions, al·legacions i esmenes haureu de seleccionar el procés corresponent i fer constar el número d'expedient: 1458-000004-002256/2023.

 

 Aquesta sol·licitud està disponible, durant el termini indicat, al següent enllaç:

  https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=40&IdTramit=660

 

04. ELEVAR A DEFINITIU RELACIÓ PROVISIONAL PERSONES ADMESES I EXCLOSES
08/06/2023 12:35 - Registre de publicació

Es fa públic que esdevé definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició, per promoció interna, per proveir 1 PLAÇA DE TÈCNIC MITJÀ GESTIÓ, ID 86.

05. ANUNCI RESULTATS FINALS
19/06/2023 12:55 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats finals, d’acord a l’Acta número 1 de data 13 de juny de 2023, en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició de promoció interna per a la provisió definitiva d’una plaça vacant de tècnic mitjà gestió i constitució de borsa de treball.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges