Tauler d'anuncis

13 anuncis
Aprovació incial del projecte d'execució d'adequació de les grades del camp de futbol d'Aiguadolç de Sitges
Aprovació errada material Exp. 755/2015. "Voramar del Vinyet de Sitges"
17/04/2019 10:12 - Registre de publicació

Aprovació errada material de l'acord de Ple de data 28 de novembre de 2016, d'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Sitges (XXXIII, relatiu al conjunt residencial "Voramar del Vinyet de Sitges".

Termini d'exposició: 15 dies

Documents associats:
EXP. 755/2015. Aprovació errada material "Voramar del Vinyet de Sitges"
17/04/2019 10:10 - Registre de publicació
Temporalment despublicat
Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta i pintura de l'estructura de la pista 2 del Pavelló poliesportiu de Pins Vens
10/04/2019 11:24 - Registre de publicació

Mitjançant el qual es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local, de data 3 d’abril de 2019, es va aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu de substitució de la coberta i pintura de l’estructura de la pista 2 del pavelló poliesportiu de Pins Vens de Sitges, amb un import d’execució de 309.065,55€ (IVA inclòs), i restant l’aprovació definitiva condicionada al període d’informació pública pel termini de 30 dies, de conformitat amb l’article 37 del ROAS.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Aprovació inicial del projecte d'execució de substitució del paviment de la pista 2 del pavelló esportiu de Pins Vens
10/04/2019 11:16 - Registre de publicació

Mitjançant el qual es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local, de data 3 d’abril de 2019, es va aprovar inicialment el Projecte d’execució de substitució del paviment de la pista 2 del pavelló poliesportiu de Pins Vens de Sitges, amb un import d’execució de 188.464,48€ (IVA inclòs), i restant l’aprovació definitiva condicionada al període d’informació pública pel termini de 30 dies, de conformitat amb l’article 37 del ROAS.

Termini d'exposició: 30 dies hàbils

Aprovació expedient de modificació de crèdit número 02SC/19, 03CE/19, 03SC/19
10/04/2019 10:12 - Registre de publicació

Aprovació expedient de modificació de crèdit número 02SC/19, 03CE/19, 03SC/19

Termini d'exposició: 15 DIES

Documents associats:
Aprovació inicial del Reglametn del Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Sitges
03/04/2019 15:58 - Registre de publicació

Aprovació inicial del Reglametn del Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial de Sitges

Termini d'exposició: 30 dies

Aprovació inicial del projecte Constructiu per a la rehabilitació del col·lector DN1000 de Sitges, entre el carrer Josep Carbonell i Gener, número 45 i l'EB de la platja
03/04/2019 15:16 - Registre de publicació

Mitjançant el qual es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local, de data 20 de març de 2019, es va aprovar inicialment el Projecte constructiu per a la rehabilitació del col•lector DN1000 de Sitges, entre el carrer Josep Carbonell i Gener, número 45, i l’EB de la platja, amb un import d’execució de 1.570.175,88€ (IVA inclòs), i restant l’aprovació definitiva condicionada al període d’informació pública pel termini de 30 dies, de conformitat amb l’article 37 del ROAS.

Termini d'exposició: 30 dies

Aprovació inicial del projecte executiu i millora de la cantonada d'impulsió de la platja de la Fragata de Sitges.
03/04/2019 14:58 - Registre de publicació

Mitjançant el qual es fa públic que per acord de la Junta de Govern Local, de data 27 de març de 2019, es va aprovar inicialment el Projecte executiu i millora de la canonada d’impulsió de la platja de La Fragata de Sitges, amb un import d’execució de 1.508.471,90€ (IVA inclòs), i restant l’aprovació definitiva condicionada al període d’informació pública pel termini de 30 dies, de conformitat amb l’article 37 del ROAS.

Termini d'exposició: 30 dies

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial urbanistic PPU 1 La Plana Santa Bárbara - Vallpineda
02/04/2019 11:57 - Registre de publicació

Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla parcial urbanistic PPU 1 La Plana Santa Bárbara - Vallpineda a l'entorn de la Ermita de Santa Bàrbara formulat per la Junta de Compensació del PPU 1.

Termini d'exposició: 15 DIES

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges