Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris de carrera : 2 PLACES TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Data de publicació:
14-04-2023
Data de modificació:
23-11-2023
Estat:
OBERT
9 publicacions
01. INFORMACIÓ GENERAL
14/04/2023 10:13 - Registre de publicació

Procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura definitiva de dues places de TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, número 4 de la plantilla amb adscripció al lloc de treball de TÈCNIC/A JURÍDIC/A, A1, nivell destí 26, núm. ID 44 de la RLLT i constitució de les corresponent borsa de treball.

02. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES BOPB I DOGC
14/04/2023 10:18 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, de data 4 d'abril de 2023, sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la cobertura definitiva de 2 places de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL i constitució d’una borsa de treball.

Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8895, de data 14/04/2023.

Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 15/04/2023 al 4/05/2023, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
14/04/2023 10:26 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç per realitzar la vostra sol·licitud:

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

 

INSTRUCCIÓ: NO APLICA ABONAMENT TAXA DRET D'EXÀMEN

Les bases d'aquesta convocatòria no estableixen pagament de taxa de drets d'exàmen per participar, per aquest motiu es imprescindible que seleccioneu l'opció Bonificació 100%, en el camp de pagament.

03.RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
29/05/2023 08:39 - Registre de publicació

Es fa públic per Decret d’Alcaldia número DEC 1854-2023, de data 26 de maig de 2023, corresponent a l’aprovació de la relació provisional de persones admeses i excloses, per participar en el procés de selecció, per a la cobertura definitiva de 2 places de TAG i constitució de borsa de treball.

 

A partir del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, començarà a comptar el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, al·legacions i/o esmenes:  del dia 30 de maig al 12 de juny de 2023.

 

En la sol·licitud de presentació de reclamacions, al·legacions i esmenes haureu de seleccionar el procés corresponent i fer constar el número d'expedient: 1458-000002-000837/2023

 

Aquesta sol·licitud està disponible, durant el termini indicat, al següent enllaç:
 
 
 
 
04. SUSPENSIÓ DE LA PROVA TEÒRICA
15/06/2023 08:56 - Registre de publicació

En relació amb el procés de selecció, per a la cobertura definitiva de 2 places de TAG i constitució de borsa de treball, s’informa que per motius organitzatius interns d’aquesta corporació queda suspesa la convocatòria per a la realització de les proves teòriques inicialment prevista pel dia 21 de juny de 2023.

05. RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
26/06/2023 12:05 - Registre de publicació

Es fa públic per Decret d’Alcaldia número DEC 2162-2023, de data 17 de juny de 2023, corresponent a l’aprovació de la relació definitiva de persones admeses i excloses, per participar en el procés de selecció, per a la cobertura definitiva de 2 places de TAG i constitució de borsa de treball

06. ANUNCI DATES PROVES
09/08/2023 15:02 - Registre de publicació

En relació amb el procés de selecció, per a la cobertura definitiva de 2 places de TAG i constitució de borsa de treball, s’informa que les proves teòriques es duran a terme el 19 de setembre de 2023

07. ANUNCI ACTES 1 i 2 RESULTATS PROVES TEÒRIQUES
24/10/2023 10:26 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats finals, d’acord a les Actes número 1 i 2 de dates 19/09/2023, 25/09/2023 i 02/10/2023 en el procés de selecció, pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura definitiva de dues places de TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, número 4 de la plantilla amb adscripció al lloc de treball de TÈCNIC/A JURÍDIC/A, A1, nivell destí 26, núm. ID 44 de la RLLT i constitució de la corresponent borsa de treball.

08. ANUNCI RESULTATS FINALS
23/11/2023 14:45 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats finals, d’acord a l'Acta número 3 de data 08/11/2023, en el procés de selecció, pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura definitiva de dues places de TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, número 4 de la plantilla amb adscripció al lloc de treball de TÈCNIC/A JURÍDIC/A, A1, nivell destí 26, núm. ID 44 de la RLLT i constitució de la corresponent borsa de treball.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges