Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris de carrera : 1 PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE GESTIÓ (CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL D’ESTABILITZACIÓ)

Data de publicació:
24-02-2023
Data de modificació:
11-07-2023
Estat:
TANCAT
6 publicacions
01. INFORMACIÓ GENERAL
24/02/2023 09:06 - Registre de publicació

Procés selectiu, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional, per cobrir 1 plaça de TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ, ID 86, A2, FUNCIONARI, d'administració especial, serveis especials, comeses especials i constitució d’una borsa de treball específica per les persones que no superant el procés selectiu obtinguin la puntuació suficient establerta a les bases, d'acord amb la Llei 20/2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'administració pública.

02. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES BOPB I DOGC
24/02/2023 09:17 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, de data 4 de novembre de 2022, sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional, per cobrir 1 plaça de TÈCNIC /A MITJÀ/NA DE GESTIÓ i constitució d’una borsa de treball.

 

Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8862, de data 24/02/2023.

 

La situació d'atur a efectes de l'exempció d'abonament de la taxa de drets d'exàmen s'ha d'acreditar mitjançant aportació de documentació de situació actual de DONO (no DARDO). Aquest document es pot obtenir a la web del SOC - tràmits on line - obtenció d'informes - Situació laboral, administrativa i DONO.

 

Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 25/02/2023 fins al 16/03/2023, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
24/02/2023 09:19 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç per realitzar la vostra sol·licitud:

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

03.RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
26/05/2023 11:52 - Registre de publicació

Es fa públic per Decret d’Alcaldia número DEC 1811-2023, de data 23 de maig de 2023, corresponent a la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional  per a la cobertura de 1 plaça TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ, ID 86, A2, FUNCIONARI i constitució d’una borsa de treball.

 

A partir del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, començarà a comptar el termini de 5 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, al·legacions i/o esmenes:  del dia 29 de maig al 2 de juny de 2023.

 En la sol·licitud de presentació de reclamacions, al·legacions i esmenes haureu de seleccionar el procés corresponent i fer constar el número d'expedient: 1458-000009-004419/2023.

 

Aquesta sol·licitud està disponible, durant el termini indicat, al següent enllaç:

 

 https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=40&IdTramit=660

04.RELACIÓ DEFINITIVA PERSONES ADMESES I EXCLOSES
07/06/2023 15:11 - Registre de publicació

Es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional per a la cobertura de 1 plaça TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ, ID 86, A2, FUNCIONARI i constitució d’una borsa de treball.

05. ANUNCI RESULTATS FINALS
11/07/2023 14:59 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats finals d’acord a l’Acta 1, de data 08 de juny de 2023, del Tribunal Qualificador en el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional per a la cobertura de 1 plaça TÈCNIC MITJÀ DE GESTIÓ, ID 86, A2, FUNCIONARI i constitució d’una borsa de treball.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges