Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris de carrera : PROMOCIÓ INTERNA 1 PLAÇA DE SOTS-INSPECTOR

Data de publicació:
20-01-2023
Data de modificació:
18-04-2023
Estat:
OBERT
9 publicacions
01. INFORMACIÓ GENERAL
20/01/2023 10:59 - Registre de publicació

PROCÉS SELECTIU, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA, PER PROVEIR 1 PLAÇA DE SOTS-INSPECTOR.

02. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES BOPB, DOGC I BOE
20/01/2023 11:07 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, en data 29 de desembre de 2022, sobre l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques que s’annexen i que hauran de regir el procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de sots-inspector, ID 103, c1, funcionari d´administració especial, serveis especials, policia local, d’acord amb l'oferta pública d´ocupació 2022.

 

Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 10 de gener de 2023.

 

Publicació al Butlletó Oficial de l'Estat el dia 20 de gener de 2023.

 

Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 21/01/2023 al 09/02/2023, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
20/01/2023 11:11 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç per realitzar la vostra sol·licitud:

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

03. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
06/03/2023 14:22 - Registre de publicació

Es fa públic per Decret d’Alcaldia número DEC-0734-2023, de data 6 de març de 2023, corresponent relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de sots-inspector.

 

A partir del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, començarà a comptar el termini de 10 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, al·legacions i/o esmenes:  del dia 7 de març al 20 de març de 2023.

 

En la sol·licitud de presentació de reclamacions, al·legacions i esmenes haureu de seleccionar el procés corresponent i fer constar el número d'expedient: 1458-000051-011385/2022.

 

Aquesta sol·licitud està disponible, durant el termini indicat, al següent enllaç:

 

 https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=40&IdTramit=660

04. DILIGÈNCIA CRITERIS PROVES PSICOTÈCNIQUES
06/03/2023 14:24 - Registre de publicació

Informem dels criteris de les proves psicotècniques d’acord amb la base 8.1 PRIMER EXERCICI.- PROVES PSICOTÈCNIQUES de la fase d’oposició, del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de sots-inspector.

05. RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
24/03/2023 07:33 - Registre de publicació

Es fa públic que esdevé definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de sots-inspector.

06. RESULTAS PROVES PSICOTÈCNIQUES
30/03/2023 14:05 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de les proves psicotècniques, en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de sotsinspector, d’acord amb l’informe del tècnic especialista.

07.RESULTATS PROVA TEÒRICA I DEL PROJECTE DE GESTIÓ
05/04/2023 14:14 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de la prova teòrica i del projecte de gestió, d’acord amb l’Acta número 2 de data 4 d’abril de 2023, en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de sots-inspector

07. RESULTATS FINALS
18/04/2023 14:02 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats finals, d’acord amb l’Acta número 3 de data 17 d’abril de 2023, en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de sots-inspector.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges