Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris de carrera : 4 PLAÇES D'ADMINISTRATIU/VA (CONVOCATÒRIA EXCEPCIONAL D’ESTABILITZACIÓ)

Data de publicació:
16-01-2023
Data de modificació:
13-07-2023
Estat:
TANCAT
8 publicacions
01. INFORMACIÓ GENERAL
16/01/2023 11:05 - Registre de publicació

Procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional, per cobrir 5 places d'ADMINISTRATIU, C1 (4 places ID 5, funcionari, d'administració general, subescala administrativa i 1 plaça ID 51, laboral), i constitució d’una borsa de treball.

02. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES BOPB I DOGC.
16/01/2023 11:14 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, de data 4 de novembre de 2022, sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional, per cobrir 5 places d'ADMINSTRATIU/VA i constitució d’una borsa de treball.

 

Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8833, de data 16/01/2023.

  

Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 17/01/2023 fins al 06/02/2023, ambdós inclosos.

 

La situació d'atur a efectes de l'exempció d'abonament de la taxa de drets d'exàmen s'ha d'acreditar mitjançant aportació de documentació de situació actual de DONO (no DARDO). Aquest document es pot obtenir a la web del SOC - tràmits on line - obtenció d'informes - Situació laboral, administrativa i DONO.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
16/01/2023 11:16 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç per realitzar la vostra sol·licitud:

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

03.RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
19/04/2023 15:11 - Registre de publicació

Es fa públic DEC 1304-2023, de data 19 d’abril de 2023, corresponent a la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional per a la
cobertura de 5 places d’ADMNINISTRATIU/VA, C1 (4 places ID 5, funcionari, i 1 plaça ID 51, laboral)  i creació d’una borsa de treball.

 

A partir del dia següent de la publicació d’aquesta resolució, començarà a comptar el termini de 5 dies hàbils per a la presentació de reclamacions, al·legacions i/o esmenes:  del dia 20 al 26 d'abril de 2023, ambdós inclosos

 

En la sol·licitud de presentació de reclamacions, al·legacions i esmenes haureu de seleccionar el procés corresponent i fer constar el número d'expedient: 1458-000021-009430/2022

 

Aquesta sol·licitud està disponible, durant el termini indicat, al següent enllaç:

 

 https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=40&IdTramit=660

04.RELACIÓ DEFINITIVA PERSONES ADMESES I EXCLOSES
28/04/2023 11:39 - Registre de publicació

Es fa públic per Decret d’Alcaldia número DEC 1442-2023, de data 28 d’abril de 2023, corresponent a la relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional  per a la cobertura de 5. places d’ADMNINISTRATIU/VA i creació d’una borsa de treball

05. ANUNCI RESULTATS FINALS
09/05/2023 14:44 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats finals d’acord amb l’Acta 1 de data 3 de maig de 2023 del Tribunal Qualificador en el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional per a la cobertura de 5 places d’ADMINISTRATIU/VA, C1 (4 places ID 5,funcionari, i 1 plaça ID 51, laboral) i creació d’una borsa de treball

06. ANUNCI ESMENA RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
13/07/2023 12:03 - Registre de publicació

Es fa públic per Decret d’Alcaldia número DEC 2353-2023, de data 06 de juliol de 2023, corresponent a l’esmena del decret d'alcaldia número 1442-2023, de data 28 d’abril de 2023, d’aprovació de la relació definitiva de persones admeses i excloses en el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional per a la cobertura de 5 places d’ADMNINISTRATIU/VA i creació d’una borsa de treball.

07. ANUNCI ESMENA RESULTATS FINALS
13/07/2023 12:06 - Registre de publicació

Es fan públics els acords de l’Acta 2 de data 3 de maig de 2023 del Tribunal Qualificador en el procés de selecció, pel sistema de concurs extraordinari i excepcional per a la cobertura de 5 places d’ADMINISTRATIU/VA, C1 (4 places ID 5, funcionari, i 1 plaça ID 51, laboral) i creació d’una borsa de treball.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges