Usted está aquí: Inicio →  Servicios de la sede-e → Tablón de anuncios

Tablón de anuncios

176 anuncios
Aprovació de l'adjudicació directa del contracte de dret de superfície sobre la parcel·la 42 del PPU-1, situada a la cantonada del c. Mestre Manuel Torrens i c. Abadessa Maria Lluïsa Dalmau per HPO.
Aprovació del canvi de sistema d'actuació en l'àmbit del PAU 3 Rambla del Migdia-Carretera de Ribes de Sitges
Convocatòria i bases que han de regir el procés de selecció de mobilitat interadministrativa, per a la provisió definitiva del lloc de Cap de Departament de Benestar Social
05/03/2020 09:28 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 1 mes

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir del dia següent a la publicació de l'anunci al BOE.

Publicació de l'anunci al BOP: 17 de febrer 2020

Publicació de l'anunci al DOGC: 25 de febrer 2020

Publicació de l'anunci al BOE: 5 de març 2020

Convocatòria i bases específiques arquitecte tècnic/a, funcionari/a interí/na
28/02/2020 10:48 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 1 mes

 Termini de presentació sol·licituds: 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci al DOGC.

Publicació al DOGC: 25 de febrer de 2020

 

Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2020
28/02/2020 10:48 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP

Publicat al BOP en data 21 de febrer 2020

Bases per a la cessió de l’ús de la primera planta de la sala d’art municipal Estudi Vidal
28/02/2020 10:48 - Registro de publicación

Plazo de exposición: 15 dies hàbils des de la seva publicació a l' ECO de Sitges

Resolució del Regidor de Promoció Econòmica núm. 19/2019.HUT-014764, c/ Corral d’en Falç, 14, Sitges
Aprovació inicial de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació arquitectònica i energètica
Aprovació inicial del Projecte constructiu d'instal.lació de pantalles acústiques a la Urbanització Quintmar de Sitges
Aprovació incial de l'actualització del projecte d'urbanització de la modificació puntual del POUM del PAU 27
Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atención Ciudadana Tel. 010

© 2018 - Sede electrónica de Sitges
Proyecto desarrollado por Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges