Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

185 anuncis
Aprovació del canvi de sistema d'actuació en l'àmbit del PAU 3 Rambla del Migdia-Carretera de Ribes de Sitges
Convocatòria i bases que han de regir el procés de selecció de mobilitat interadministrativa, per a la provisió definitiva del lloc de Cap de Departament de Benestar Social
05/03/2020 09:28 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies naturals comptats a partir del dia següent a la publicació de l'anunci al BOE.

Publicació de l'anunci al BOP: 17 de febrer 2020

Publicació de l'anunci al DOGC: 25 de febrer 2020

Publicació de l'anunci al BOE: 5 de març 2020

Convocatòria i bases específiques arquitecte tècnic/a, funcionari/a interí/na
28/02/2020 10:48 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 1 mes

 Termini de presentació sol·licituds: 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci al DOGC.

Publicació al DOGC: 25 de febrer de 2020

 

Aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2020
28/02/2020 10:48 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils a comptar des de la seva publicació al BOP

Publicat al BOP en data 21 de febrer 2020

Bases per a la cessió de l’ús de la primera planta de la sala d’art municipal Estudi Vidal
28/02/2020 10:48 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 15 dies hàbils des de la seva publicació a l' ECO de Sitges

Resolució del Regidor de Promoció Econòmica núm. 19/2019.HUT-014764, c/ Corral d’en Falç, 14, Sitges
Aprovació inicial de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació arquitectònica i energètica
Aprovació inicial del Projecte constructiu d'instal.lació de pantalles acústiques a la Urbanització Quintmar de Sitges
Aprovació incial de l'actualització del projecte d'urbanització de la modificació puntual del POUM del PAU 27
Anunci sobre errada material aprovació inicial Projecte de rehabilitació Vialitat sector Terramar
Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges