Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

185 anuncis
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnic/a de gestió (selecció-ocupació)
13/10/2020 09:43 - Registre de publicació

La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8266 el dia 09/11/2020 obre el termini per presentar instàncies.

Termini d'exposició: El període de presentació d’instàncies del 10/11 fins al 29/11.

Aprovació llista admesos i exclosos provisionals ajut lloguer convocatòria 20-21 i especials circumstàncies motivades COVID 19
09/10/2020 08:02 - Registre de publicació

Publicació al BOP en data 9 d'octubre 2020 Acord quart: "Obrir un termini de deu dies per tal que tots els interessats puguin presentar al·legacions. "

Termini d'exposició: 10 dies

Aprovació de les modificacions de crèdit al Pressupost General 2020 números 10SC/20 i 11SC/20
07/10/2020 09:32 - Registre de publicació

Publicació al BOP en data 7 d'octubre de 2020

Termini d'exposició: .

CONVOCATÒRIA ANY 2020 CONCESSIÓ SUBVENCIONS DESTINADES A FINANÇAR DESPESES ENTITATS CULTURALS DE LA VILA AFECTADES COVID 19
05/10/2020 12:39 - Registre de publicació

El termini de la presentació de les sol·licitud començarà a comptar a partir de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges i fins a 10 dies hàbils des d’aquesta data.

Termini d'exposició: .

Aprovació definitiva del projecte constructiu per a la reconduccció de les aigües residuals cap a l'emissari submarí de Sitges
Aprovació definitiva del projecte executiu de modificació i millora de la canonada d'impulsió de la Fragata
Exposició de la llista del Cens Electoral vigent (per al sorteig biennal -art.13 Llei Orgànica del Tribunal del Jurat-)
14/09/2020 12:38 - Registre de publicació

La Llei Orgànica 5/1995 del Tribunal del Jurat estableix en el seu article 13 la realització per les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral d'un sorteig a cada província amb la finalitat d'establir la llista biennal de candidats a jurats. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha d'exposar la llista del Cens Electoral vigent.

Termini d'exposició: Fins el 18 de setembre de 2020

Aprovació de la convocatòria i bases específiques Procés selecció de Cap Departament de Processos i Qualitat.
09/09/2020 10:59 - Registre de publicació

Termini d'exposició: 20 dies naturals a partir dia següent publicació al DOGC.

Publicació al BOP en data 25 d'agost 2020

Publicació al DOGC en data 3 de setembre 2020

 

Les posteriors publicacions es faran en el tauler d'anuncis municipal i a la pàgina web municipal

Concessió llicència ambiental de serveis funeraris Josep Bascos Carbonell, Polígon 14
09/09/2020 09:10 - Registre de publicació

Resolució número 461/2020 de data 1 de juliol de 2020. Desestimació de les al·legacions presentades en el tràmit informació pública i veïnal iaprovació de la proposta de resolució provisional per la concessió de la llicència ambiental municipal per l’ activitat de tanatori amb incineració , classificada en el annexa II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental

Termini d'exposició: 10 dies des de la seva publicació al BOE

Aprovació inicial del Projecte executiu per la millora de l’enllumenat públic en el Passeig Marítim de Les Botigues de Sitges, per un import d’execució total de 739.719,06€ (IVA INCLÒS
Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges