Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

165 anuncis
Aprovació definitiva del Projecte constructiu d’instal·lació de pantalles acústiques a la Urbanització Quintmar de Sitges, amb un import d’execució de 299.927,57€ (IVA inclòs)
Aprovació inicial bases i convocatòria subvencions per finançar entitats culturals de la Vila afectades COVID-19
Convocatòria i bases concurs oposició de dues places de Caporal de Policia Local per promoció interna
03/07/2020 12:39 - Registre de publicació

Publicat al BOP en data 11 de juny 2020 Publicat al DOGC en data 18 de juny 2020 Publicat al BOE en data 3 de juliol 2020

Termini d'exposició: 1 mes

Aprovació dels expedients de modificacions de crèdit del Pressupost General 2020 de l'Ajuntament de Sitges números 06CE/20, 07CE/20, 08CE/20, 09CE/20, 10CE/20, 05SC/20 i 06SC/20.
29/06/2020 08:48 - Registre de publicació

Publicació al Butlletí Oficial de la Província 29 de juny de 2020.

Termini d'exposició: Expedients 06CE/20, 07CE/20, 09CE/20, 10CE/20 i 06SC/20: 15 dies des de la seva publicació al BOPB; Expedients 08CE/20 i 05SC/20: immediatament executius

Aprovació definitiva del Projecte executiu refós de soterrament de les línies elèctriques de baixa tensió, enllumenat públic, telefònica i pavimentació Garraf II de Sitges, amb un import d’execució de 1.823.540,93€ (IVA inclòs)
Aprovació definitiva del el Projecte de rehabilitació de la vialitat del sector Terramar delimitat Avinguda Navarra, carrers Joan de la Cierva i Pintor Ramon Cases de Sitges, amb un import d’execució de 1.505.920,10€ (IVA inclòs).
Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació voluntària del sector Pla de Millora 15 dotacions Vallbona
Aprovació inicial del projecte d'Urbanització del PMU 15
Aprovació del nou horari d’estiu d’execució de les obres a Sitges
APROVACIÓ DE LA SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES AMB LA FINALITAT D'ESTUDIAR LA REVISIÓ DEL PEPPAC
Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges