Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

241 anuncis
Consorci del Patrimoni de Sitges
12/03/2021 09:21 - Registre de publicació

D’acord amb les bases de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant concurs específic d’un lloc de cap de la Unitat de Recursos Humans del Consorci del Patrimoni de Sitges, aprovada per resolució de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 14 de desembre de 2020 i número de registre 191/2020, es convoca a:

Termini d'exposició: .

Consorci del Patrimoni de Sitges
12/03/2021 09:23 - Registre de publicació

D’acord amb les bases de la convocatòria interadministrativa per la provisió definitiva mitjançant concurs específic d’un lloc de cap del Departament d’Administració del Consorci del Patrimoni de Sitges, aprovada per resolució de la Direcció-gerència (e.f.) del Consorci del Patrimoni de Sitges de data 14 de desembre de 2020 i número de registre 190/2020, es convoca a:

Termini d'exposició: -

Aprovació de la refosa de la relació de llocs de treball en relació a la plantilla-pressupost 2021
10/03/2021 10:21 - Registre de publicació

Publicat al BOP en data 10 de març de 2021

Termini d'exposició: .

Aprovació provisional de la modificació puntual del POUM (XLIII) a l'àmbit del sector de Santa Bàrbara
09/03/2021 08:37 - Registre de publicació

Publicat al BOPB en data 16 de març 2021

Termini d'exposició: .

Pròrroga de les mesures extraordinàries de prevenció i control del COVID 19 en espectacles públics, activitats recreatives, festives, culturals, turístiques, esportives o anàlogues.
Resolució d'Urbanisme 583/2020 per la que s'acorda la concessió de llicència ambiental municipal per l'activitat de tanatori amb incineració
Audiència de la sol.licitud de llicència per la construcció d'un edifici d'Habitatges de Protecció oficial als Carrer Lola Anglada 12-20 i Jacint Picas i Cardó, 4
Aprovació de les bases reguladores del concurs per a l'adjudicació de llicències per a l'exercici de la venda no sedentària en els llocs vacants del mercat de dissabte de Sitges
Notificacions infructuoses expedients sancionadors derivats de conductes incloses a l'ordenança Municipal Reguladora dels sorolls i vibracions al Municipi de Sitges
Aprovació de la memòria valorada de restauració de la realitat física alterada a l'àmbit del projecte de millora i condicionament de l'aparcament a l'entorn dels pavellons de Pins Vens
Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges