Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

241 anuncis
Concurs per l'adjudicació de llicències en els llocs vacants del mercat de dissabte.
LLicència obres Alcalde Güell 11-15. Audiència als propietaris de la zona/illa.
25/03/2021 11:26 - Registre de publicació

Atorgar una audiència de 20 dies a la resta de persones propietàries de la zona o illa a comptar des del dia següent al de la data de publicació de l’Edicte.

Termini d'exposició: 20 dies

Obertura de la convocatòria pública pel nomenament del càrrec de Jutge/essa de Pau Titular
23/03/2021 07:45 - Registre de publicació

Publicació al BOP en data 23 de març 2021

Termini d'exposició: 15 dies naturals des de la publicació al BOP

Bases reguladores dels Ajuts a la Rehabilitació Arquitectònica i Energètica
Incoació del procediment de declaració de ruïna tècnica de les façanes I i J del cementiri de Sant Sebastià per concòrrer raons de perill imminent d'ensorrament
Aprovació de les bases reguladores específiques per la participació a la Fira de la Vila del LLibre de Sitges
17/03/2021 09:23 - Registre de publicació

Departament de Turisme Publicació al BOPB en data 17 de març 2021

Termini d'exposició: El període de sol·licituds estarà obert del 17 al 29 de març

Bases per a la cobertura de 2 places de tècnic mitjà (enginyer) i constitució d’una borsa de treball.
17/03/2021 09:17 - Registre de publicació

Termini d'exposició: Presentació d’instàncies 17/03 fins al 06/04

Aprovació inicial de l'ordenança reguladora dels Habitatges d'ús turístic de Sitges
17/03/2021 08:51 - Registre de publicació

Publicat al BOPB en data 17 de març de 2021

Termini d'exposició: Trenta dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició al BOPB

Aprovació definitiva del Pla Especial d'usos per activitat educativa en la parcel.la situada al Passeig Marítim 35 de les Botigues de Sitges
Obertura d'un termini per la presentació de sol.licituds per l'atorgament d'una autorització administrativa per l'explotació dels serveis de temporades de Platges de Sitges per l'any 2021
Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges