Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris interins : BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS I D’ EDUCADORS/ES SOCIALS

Data de publicació:
21-05-2020
Data de modificació:
05-11-2020
Estat:
EN TRÀMIT
10 publicacions
09. RESULTAT PER REVISIO DE MERITS
05/11/2020 09:01 - Registre de publicació

Es fa públic el resultat de l’acta del dia 02 de novembre del 2020 per la revisió de mèrits del procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials d’educadors/es socials d´acord amb l´article 10 del real decret legislatiu 5/2015, que determina el resultat del procés.

08. RESULTATS FINALS I BORSA
07. ANUNCI RESULTATS PROVA PRACTICA I DATA I HORA ENTREVISTA
09/10/2020 15:08 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de la prova pràctica i convocatòria per entrevista, d’acord a les actes del dia en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials d’educadors/es socials d´acord amb l´article 10 del real decret legislatiu 5/2015

06. RESULTAT PROVES CATALÀ
05. RELACIÓ DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
25/09/2020 11:11 - Registre de publicació

Es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials d’educadors/es socials d´acord amb l´article 10 del real decret legislatiu 5/2015, detall del calendari de proves, que entre d’altres disposa:

04. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
28/08/2020 12:23 - Registre de publicació

Es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials d’educadors/es socials d´acord amb l´article 10 del real decret legislatiu 5/2015, tribunal qualificador i calendari de proves, d’acord el Decret d’Alcaldia núm. 988/20. Període de presentació d'al·legacions: 31/08/2020 al 11/09/2020, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
27/05/2020 08:26 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

per realitzar la vostra sol·licitud. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

03. PUBLICACIÓ BASES DOGC
27/05/2020 08:24 - Registre de publicació

La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 27/05/2020 obre el termini per presentar instàncies , del 28/05/2020 al 16/06/2020, ambdós inclosos.

Inici termini presentació sol·licituds: 28/05/2020
Fi del termini per presentar sol·licituds:16/06/2020

02. PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BOPB
27/05/2020 08:20 - Registre de publicació

Publicació al BOPB les Bases per la borsa de treball de Treballadors/es Socials d’Educadors/es Socials per proveir places amb caràcter temporal, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de places vacants fins a la provisió reglamentaria de les mateixes o per cobrir necessitats urgents i inajornables quan les necessitat del servei així ho requereixin, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’acord amb l’article 10 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel que s´aprova el text refós de l´EBEP.

01. INFORMACIO GENERAL
27/05/2020 08:19 - Registre de publicació

BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS I D’ EDUCADORS/ES SOCIALS D’ ACORD AMB L’ ARTICLE 10 DEL REAL DECRET LEGISLATIU 5/2015.

A)

Plaça: TREBALLADOR/A SOCIAL, escala administració especial, subescala tècnica
Règim: Nomenament interí article 10 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel que s´aprova el text refós de l´EBEP,.
Categoria: A2 
Sistema de selecció: concurs oposició lliure
Horari: de dilluns a divendres, preferentment amb horari d’oficines,   però amb possibilitat de treballar fora de l’horari establert, segons necessitats del servei
Jornada: en funció de les necessitats

Dotat: amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament pel lloc de treball  de TREBALLADOR/A SOCIAL i la legislació vigent i amb les característiques, requisits i contingut funcional detallats a la convocatòria
Nivell retributiu:
 Nivell complement de destí: 25
 Complement específic: 9.370,35 €/anuals


B)

Plaça:  EDUCADOR/A SOCIAL, escala administració especial, subescala tècnica.
Règim: Nomenament interí article 10 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel que s´aprova el text refós de l´EBEP,.
Categoria: A2
Sistema de selecció: concurs oposició lliure
Horari: de dilluns a divendres, preferentment amb horari d’oficines,  però amb possibilitat de treballar fora de l’horari establert, segons necessitats del servei
Jornada: en funció de les necessitats
Dotat: amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament pel lloc de treball d’EDUCADOR/A SOCIAL i la legislació vigent i amb les característiques, requisits i contingut funcional detallats a la convocatòria
Nivell retributiu:
 Nivell complement de destí: 25
 Complement específic: 9.370,35 €/anuals

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges