Ofertes de treball

Funcionari interí : BORSA DE TREBALL D'ADMINISTRATIUS, C1, PER OCUPAR LLOCS DE TREBALL DE GESTOR OAC I ALTRES NECESSITATS ORGANITZATIVES DE LLOCS DE TREBALL D'ADMINISTRATIU/VES AMB CARACTER TEMPORAL

Data de publicació:
25-04-2019
Data de modificació:
13-06-2019
Estat:
EN TRAMIT
9 publicacions
01.INFORMACIÓ GENERAL
25/04/2019 10:26 - Registre de publicació

 

Borsa de treball d'administratius, C1, per ocupar llocs de treball de gestor OAC i d'altres necessitats organitzatives de llocs de treball d'administratius/ives amb caràcter temporal.

 

Sistema de selecció: Concurs-opisició lliure 

Tipus de personal: Interí 

Grup de classificació: C1 

Titulació requerida:  Títol de Batxillerat, Formació Professional de Grau Superior o titulació equivalent.

Jornada: Temps complert, d'acord amb l'especificitat del lloc de treball a cobrir, en el cas del Gestor OAC, jornada partida.

Drets d'examen: Gratuït

02. PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BOPB
25/04/2019 10:31 - Registre de publicació

Es fan publiques la convocatòria i les Bases Específiques que han de regir el procés de selecció per concurs oposició de la borsa de treball d'administratius, C1, per ocupar llocs de treball de gestor OAC i d'altres necessitats organitzatives de llocs de treball d'administratius/ives amb caràcter temporal.

03.PUBLICACIÓ AL DOGC
25/04/2019 10:39 - Registre de publicació

La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 25/04/2019 obre termini de presentació d'instàncies, del 26/04/2019 al 15/05/2019, ambdós inclosos.

Data de publicació: 25/04/2019

Inici del termini de presentació de sol·licituds: 26/04/2019

Fi del termini de presentació de sol·licituds: 15/05/2019

04. INSTÀNCIA NORMALITZADA
25/04/2019 10:45 - Registre de publicació

Descarregue-vos i empleneu el document adjunt per tal d'incloure en la vostra sol·licitud. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

05.RELACIÓ D'ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONALS
24/05/2019 12:38 - Registre de publicació

Es fa públic l'anunci d'admesos i exclosos provisionals pel procés  de selecció de procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’administratius, C1 per ocupar llocs de treball de gestor OAC i d’altres necessitats organitzatives de llocs de treball d´administratius/ves amb caràcter temporal, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de vacants,tribunal qualificador i calendari de proves.

S'estableix el període de 10 dies hàbils per poder presentar esmenes o al•legacions següent:


Inici:27/05/2019
Fi:7/06/2019

06.PUBLICACIÓ AL BOPB Esmena Bases
04/06/2019 09:17 - Registre de publicació

Es fa públic el Decret núm. 372/19, de 24 de maig, del Batlle de l'Ajuntament de Sitges, pel qual es fa esmena del Barem de Mèrits aprovats a les Bases Específiques de la Convocatòria .

07.PUBLICACIÓ AL DOGC Esmena Bases
06/06/2019 14:45 - Registre de publicació

Es fa públic  el Decret núm. 372/19, de 24 de maig, del Batlle de l'Ajuntament de Sitges, pel qual es fa esmena del Barem de Mèrits aprovats a les Bases Específiques de la Convocatòria .

08. RELACIÓ D´ADMESOS I EXCLOSOS DEFINITIVA
08/06/2019 11:04 - Registre de publicació

Es fa públic l'anunci d'admesos i exclosos definitius i exclosos/es per no presentats a la prova de català duta a terme el dia 07/06/2019, del procés  de selecció de procés de selecció per la creació d’una borsa de treball d’administratius, C1 per ocupar llocs de treball de gestor OAC i d’altres necessitats organitzatives de llocs de treball d´administratius/ves amb caràcter temporal, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de vacants.

Hi consten els exclosos per no presentats de la prova de català duta a terme divendres, 07/06/2019

09. RESULTATS CATALÀ
13/06/2019 14:43 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de la prova de català duta a terme el dia 07/06/2019.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges