Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris interins : BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VES

Data de publicació:
16-06-2020
Data de modificació:
23-11-2020
Estat:
EN TRÀMIT
5 publicacions
04. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
23/11/2020 15:12 - Registre de publicació

Es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball creació d’una borsa de treball d’administratius/ves d´acord amb l´article 10 del real decret legislatiu 5/2015, tribunal qualificador i calendari de proves, d’acord el Decret d’Alcaldia núm. 1405/20. Període de presentació d'al·legacions: 24/11/2020 al 07/12/2020, ambdós inclosos.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
16/06/2020 10:56 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

per realitzar la vostra sol·licitud. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

03. PUBLICACIÓ BASES DOGC
16/06/2020 10:53 - Registre de publicació

La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 16/06/2020 obre el termini per presentar instàncies , del 17/06/2020 al 06/07/2020, ambdós inclosos.


Inici termini presentació sol·licituds: 17/06/2020
Fi del termini per presentar sol·licituds: 06/07/2020

02. PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BOPB
16/06/2020 10:42 - Registre de publicació

Publicació al BOPB borsa de treball d’administratius/ves per proveir places amb caràcter temporal, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de places vacants fins a la provisió reglamentaria de les mateixes o per cobrir necessitats urgents i inajornables quan les necessitat del servei així ho requereixin, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’acord amb l’article 10 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel que s´aprova el text refós de l´EBEP.

01. INFORMACIÓ GENERAL
16/06/2020 10:38 - Registre de publicació

BORSA DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VES D´ACORD AMB L´ARTICLE 10 DEL REAL DECRET LEGISLATIU 5/2015:

 

Plaça: ADMINISTRATIU/VA, número 5 de la plantilla actual
Règim: Nomenament interí article 10 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel que s´aprova el text refós de l´EBEP
Categoria: C1 
Sistema de selecció: concurs oposició lliure
Jornada: temps complert, d’acord amb l’especificitat del lloc de treball a cobrir

 

Dotat: amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament pel lloc de treball d’administratiu/va i la legislació vigent i amb les característiques, requisits i contingut funcional detallats a la convocatòria
Nivell retributiu:
Nivell complement de destí: 22

Complement específic: 7.858,42 €/anuals

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges