Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris interins : 2 OFICIALS INSPECTORS/ES-DISCIPLINA(C2) I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Data de publicació:
16-06-2020
Data de modificació:
21-09-2020
Estat:
EN TRÀMIT
9 publicacions
08. ACTA 2_RESULTATS FINALS
21/09/2020 10:38 - Registre de publicació

Es fa públic l’extracte de l´Acta del Tribunal Qualificador, signada a data 18 de setembre del 2020, del procés selectiu procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura de dos oficials inspectors/es-disciplina (c2) i creació d’una borsa de treball, el resultats finals, que entre d’altres acorda el següent

07. ACTA 1_ RESULTATS DE LES PROVES I CONVOCATORIA ENTREVISTA
07/09/2020 09:14 - Registre de publicació

Es fa públic l'anunci de l'acta 1 amb el resultat de les proves i la convocatòria per entrevista.

06. ESMENA RELACIO ADMESOS I EXCLOSOS definitiva
04/09/2020 10:35 - Registre de publicació

Es fa pública, per decret de l’alcaldessa núm.1009/20 de data de signatura 01 de setembre de 2020, l’esmena del Decret d’Alcaldia número 977/20, de data 19 d’agost del 2020, d’aprovació de la relació definitiva de persones admeses i excloses.

05. RELACIO DEFINITIVA D' ADMESOS I EXCLOSOS
20/08/2020 12:26 - Registre de publicació

Es fa pública, per decret de l'alcaldessa núm. 977/20 de data de signatura 18 d'agost 2020, la relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura de dos oficials inspectors/es-Disciplina (C2) i creació d’una borsa de treball.

04. RESULTATS PROVA LLENGUA CATALANA
30/07/2020 14:24 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de la prova de català duta a terme el dia 22/07/2020, en el procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura de dos oficials inspectors/es-Disciplina (C2) i creació d’una borsa de treball.

03. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
21/07/2020 11:18 - Registre de publicació

Es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses, procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura de dos oficials inspectors/es-Disciplina (C2) i creació d’una borsa de treball, tribunal qualificador i calendari de proves.

 

Es poden presentar al·legacions en 10 dies hàbils: del 22/07/2020 al 04/08/2020, ambdós inclòs. 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
16/06/2020 10:00 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

per realitzar la vostra sol·licitud. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

02. PUBLICACIÓ BASES AL BOPB I LA CONVOCATORIA AL DOGC
16/06/2020 09:56 - Registre de publicació

La publicació de la convocatòria al DOGC el dia 16/06/2020 obre termini per presentar instancies el dia 17/06/2020 fins el 06/07/2020, ambdòs inclosos.

Inici presentació sol·licituds:17/06/2020

Fi presentació sol·licituds: 06/07/2020

01. INFORMACIO GENERAL
16/06/2020 09:49 - Registre de publicació

Concurs-oposició de la convocatòria de proves selectives per proveir interinament dues places d’oficial inspector-disciplina, règim funcionari d’administració especial, serveis especials, comeses especials, núm. 95 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball i constitució d’una borsa de treball, per proveir places amb caràcter temporal,  ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de places vacant fins a la provisió reglamentaria de les mateixes o quan les necessitat del servei així ho requereixin, d’acord amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Plaça:               Oficial inspector-disciplina (núm. ordre:       95)
Règim jurídic:        Personal funcionari
Tipus de relació:   Nomenament interí article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015.
Núm. de places:    2
Situació:                vacant
Escala:                  Administració Especial
Subescala:            Serveis Especials
Classe:                  Comeses Especials
Grup/Subgrup:      C2
Tit. Acadèmica:     Educació secundària obligatòria o equivalent.
 
Nivell retributiu:
Nivell Complement Destí: 18
Complement específic: 9.564,26 €

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges