Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris interins : 2 PLACES DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Data de publicació:
20-05-2020
Data de modificació:
27-10-2020
Estat:
EN TRÀMIT
7 publicacions
06. ANUNCI RESULTATS FINALS PROCÉS DE SELECCIÓ
27/10/2020 10:55 - Registre de publicació

Es fa públic l’extracte de l´Acta número 3 del Tribunal Qualificador, de data 21 d’octubre del 2020, del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de 2 places vacants de tècnic/a d’administració general, escala d’administració general, subescala tècnica, grup a1, personal funcionari, número 4 de la plantilla de la corporació i constitució d’una borsa de treball, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de vacants, fins a la provisió reglamentària de les places, d’ acord amb l’article 10 del rdl 5/2015, amb els resultats finals del procés de selecció.

05. RESULTATS PROVA LLENGUA CATALANA
10/09/2020 11:08 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de la prova de català duta a terme el dia 07/09/2020, en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, per a la cobertura de 2 places vacants de tècnic/a d’administració general, escala d’administració general, subescala tècnica, grup a1, personal funcionari, número 4 de la plantilla de la corporació i constitució d’una borsa de treball, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de vacants, fins a la provisió reglamentària de les places, d’ acord amb l’article 10 del rdl 5/2015.

04. RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
04/09/2020 10:32 - Registre de publicació

Es fa pública, per Decret de l’Alcaldia núm.1038/20 de data 4 de setembre de 2020, l’aprovació de la relació definitiva de persones admeses i excloses, procés de selecció pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, per a la cobertura de 2 places vacants de tècnic/a d’administració general, escala d’administració general, subescala tècnica, grup A1, personal funcionari, número 4 de la plantilla de la corporació i constitució d’una borsa de treball, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de vacants, fins a la provisió reglamentària de les places, d’ acord amb l’article 10 del rdl 5/2015.

03. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
04/08/2020 14:13 - Registre de publicació

Es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses per participar
en el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, per a la cobertura
de 2 places vacants de tècnic/a d’administració general, escala d’administració
general, subescala tècnica, grup a1, personal funcionari, número 4 de la plantilla de la
corporació i constitució d’una borsa de treball, ja sigui per substitucions, temporalitat o
per la provisió temporal de vacants, fins a la provisió reglamentària de les places, d’
acord amb l’article 10 del rdl 5/2015, tribunal qualificador i calendari de proves,
d’acord el Decret d’Alcaldia núm.900/20.

Període de presentació d'al·legacions: 05/08/2020 al 18/08/2020, ambdós inclosos.

 

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
20/05/2020 10:02 - Registre de publicació

Enllaç al tràmit per poder fer la sol·licitud de participació en el procés de selecció. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

per realitzar la vostra sol·licitud. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

02. PUBLICACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES BOPB I DOGC
20/05/2020 09:59 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, de data 14 de maig de 2020, sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de 2 places vacants fins a provisió definitiva, de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, funcionari/ària interí/ina, número 4 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball. La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8137, de data 20/05/2020. Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 21/05/2020 al 09/06/2020, ambdós inclosos.

01. INFORMACIÓ GENERAL
20/05/2020 09:55 - Registre de publicació

Procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició lliure, per a la cobertura de 2 places vacants fins a provisió definitiva, de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, funcionari/ària interí/ina, número 4 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball.

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges