Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris de carrera : MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA PER LA PROVISIÓ DEFINITIVA DE CAP DEL DEPARTAMENT DE BENESTAR

Data de publicació:
27-02-2020
Data de modificació:
17-03-2020
Estat:
OBERT
4 publicacions
SUSPENSIÓ PROVISIONAL DE PROCESSOS SELECTIUS
17/03/2020 14:52 - Registre de publicació

Atès el punt catorzè del Decret d’Alcaldia número 292/20, d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del virus COVID-19, es posposa la celebració de les proves selectives de tots els processos de selecció i de provisió de llocs de treball mentre es mantingui la situació d’estat d’alarma.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
05/03/2020 08:47 - Registre de publicació

Enllaç al tràmit per poder fer la sol·licitud de participació en el procés de selecció. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

per realitzar la vostra sol·licitud. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

02. PUBLICACIÓ BASES AL BOPB, DOGC i CONVOCATORIA AL BOE
05/03/2020 08:34 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, de data 17 de febrer de 2020, sobre l’aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés de selecció, pel sistema de concurs específic de mèrits, entre personal funcionari de carrera de qualsevol Administració pública, del grup A o equivalent, segons es determina en la base segona, per proveir el lloc de treball de Cap de Departament Benestar Social.

La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8071, de data 25 de febrer de 2020.

Anunci de la convocatòria al BOE número  22510 de data 05 de març de 2020.

Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 06 de març 2020 a 25 de març del 2020, ambdòs inclosos.

01. INFORMACIO GENERAL
05/03/2020 08:28 - Registre de publicació

Procés de selecció de mobilitat interadministrativa, per a la provisió definitiva del lloc de Cap de Departament de Benestar  Social pel sistema de concurs específic de mèrits, entre el personal funcionari de carrera de qualsevol administració pública, del grup A, amb ocupació definitiva de plaça.

Sistema selecció: concurs específic de mèrits, 

Grup: A

Lloc de treball: Cap de Departament Benestar Social

Nivell: 26 .

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges