Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris interins : 4 PLACES DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Data de publicació:
19-06-2019
Data de modificació:
29-10-2019
Estat:
TANCAT
9 publicacions
08. ACTA 3_RESULTATS FINALS
29/10/2019 12:18 - Registre de publicació

Es fa públic extracte de l’Acta número 3, de data 7 d’octubre de 2019, sobre els resultats finals, referents al procés de selecció, pel sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura de 4 places vacants de tècnic/a d'administració general, d’administració general, subescala tècnica, grup A1, personal funcionari, núm. 4 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de vacants, fins a la provisió reglamentaria de places.

07. ANUNCI TEXTOS LEGALS PER APORTAR CAS PRÀCTIC
24/09/2019 15:04 - Registre de publicació

Es fa públic extracte de l’Acta número 1, de data 18 de setembre de 2019, sobre els textos legals que es poden consultar durant la realització de la prova pràctica, corresponent a la fase d’oposició del procés de selecció, pel sistema de concurs-oposició, torn lliure, per a la cobertura de quatre (4) places vacants de tècnic/a d’administració general, subescala tècnica, grup A1, personal funcionari, número 4 de la plantilla i, constitució d’una borsa de treball, ja sigui per substitucions, temporalitat o per a la provisió temporal de vacants, fins a la provisió reglamentària de places.

06. RELACIÓ DEFINITIVA D' ADMESOS I EXCLOSOS I RESULTATS CATALÀ
09/09/2019 10:42 - Registre de publicació

Es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses, així com els resultats corresponents a la prova de llengua catalana, en relació al procés selectiu, pel sistema de concurs oposició lliure, per a la cobertura de 4 places vacants de tècnic/a d'administració general, d’administració general, subescala tècnica, grup A1, personal funcionari, núm. 4 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de vacants, fins a la provisió reglamentaria de places.

05.RELACIÓ PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS
20/08/2019 15:19 - Registre de publicació

Es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses i el calendari de les proves per participar en el procés de selecció, pel sistema de concurs oposició lliure, per 4 places vacants de tècnic/a d'administració general.

S'inicia el període de presentació d'al·legacions en el termini següent:

Inici termini:22/08/2019

Fi termini:04/09/2019

04. PUBLICACIO AL BOE
11/07/2019 12:18 - Registre de publicació

La publicació en el Diari Oficial de L'Estat  el dia 11/07/2019 obre termini de presentació d'instàncies, del 12/07/2019 al 15/05/2019, ambdós inclosos.

Data de publicació: 11/07/2019

Inici del termini de presentació de sol·licituds: 12/07/2019

Fi del termini de presentació de sol·licituds: 31/07/2019

 

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
Temporalment despublicat - Registre de publicació
03. PUBLICACIÓ BASES DOGC
21/06/2019 08:31 - Registre de publicació

La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 21/06/2019.

Data de publicació: 21/06/2019

Inici del termini de presentació de sol·licituds: publicació al BOE.

 

02. PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BOPB
19/06/2019 11:36 - Registre de publicació

Publicació al BOPB l’aprovació de la convocatòria i les Bases Específiques que han de regir el procés de selecció pel sistema de concurs oposició lliure per a la cobertura de 4 places vacants de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, d’administració General, subescala tècnica, grup A1, personal funcionari, núm. 4 de la plantilla i constitució d’una Borsa de Treball,  ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de  vacants, fins a la provisió reglamentaria de places, d’acord amb l’article 10 del RDL 5/2015

01. INFORMACIO GENERAL
19/06/2019 11:33 - Registre de publicació

 

4 places vacants de TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, d’administració General, subescala tècnica, grup A1, personal funcionari, núm. 4 de la plantilla i constitució d’una Borsa de Treball, per proveir places amb caràcter temporal,  ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de places vacants fins a la provisió reglamentaria de les mateixes o quan les necessitat del servei així ho requereixin, d’acord amb l’article 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Tipus de personal: funcionari

Denominació: TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL,  subescala tècnica, grup A1, personal funcionari, núm. 4 de la plantilla i constitució d’una Borsa de Treball

Grup: A

Subgrup: A1

Escala: Administració General

Subescala: Tècnica

Classe: Tècnics superiors

Sistema de selecció: concurs-oposició lliure

Retribucions: les que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball i la legislació vigent en relació al lloc de Treball a proveir de TÈCNIC/A JURÍDIC.

Drets d'examen: Gratuït

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges