Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris interins : BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ (SELECCIÓ-OCUPACIÓ)

Data de publicació:
09-11-2020
Data de modificació:
09-11-2020
Estat:
OBERT
6 publicacions
PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
09/11/2020 10:19 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

per realitzar la vostra sol·licitud. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

05. PUBLICACIÓ DOGC ESMENA REQUISITS BASES I OBERTURA CONVOCATÒRIA
09/11/2020 10:18 - Registre de publicació

La publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8266 el dia 09/11/2020 obre el termini per presentar instàncies.


Inici termini presentació sol·licituds: 10/11/2020
Fi del termini per presentar sol·licituds: 29/11/2020

04. PUBLICACIÓ BOPB ESMENA REQUISITS BASES
09/11/2020 10:15 - Registre de publicació

EN RELACIÓ A L’ESMENA D’OFICI PER ERRADA MATERIAL DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA EL 28 de SETEMBRE de 2020, D’APROVACIO DE LA CONVOCATORIA I LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÈS DE SELECCIO PER LA CREACIO D’UNA BORSA DE TREBALL DE TECNIC DE GESTIÓ (SELECCIÓ-OCUPACIÓ).

03. PUBLICACIÓ BASES DOGC
09/11/2020 10:13 - Registre de publicació

Publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8245 el dia 13/10/2020.

02. PUBLICACIÓ DE LES BASES AL BOPB
09/11/2020 10:10 - Registre de publicació

Publicació al BOPB borsa de treball de tècnic/a de gestió (selecció-ocupació) per proveir places amb caràcter temporal, ja sigui per substitucions, mitjançant nomenament interí per l’execució de programes de caràcter temporal subjecte a subvenció o per la provisió temporal de places vacants fins a la provisió reglamentaria de les mateixes o per cobrir necessitats urgents i inajornables quan les necessitat del servei així ho requereixin, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d’acord amb l’article 10 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel que s´aprova el text refós de l´EBEP.

01. INFORMACIÓ GENERAL
09/11/2020 10:08 - Registre de publicació

BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE  GESTIÓ (SELECCIÓ-OCUPACIÓ) D´ACORD AMB L´ARTICLE 10 DEL REAL DECRET LEGISLATIU 5/2015:

 

Plaça: Tècnic/a de gestió (selecció-ocupació)
Règim: Nomenament interí d’acord amb l’article 10 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel que s´aprova el text refós de l´EBEP
Categoria: A2 
Sistema de selecció: concurs oposició lliure
Jornada: temps complert

 

Dotat: amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament i la legislació vigent d´acord amb les característiques, requisits i contingut funcional detallats a la convocatòria.

Nivell retributiu:
Nivell complement de destí: 25
Complement específic: 12.339,23 €/anuals

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges