Esteu aquí: Inici →  Serveis de la seu-e → Ofertes de treball

Ofertes de treball

Funcionaris interins : UN/A DINAMITZADOR/A (C1) I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Data de publicació:
18-06-2020
Data de modificació:
30-09-2020
Estat:
EN TRÀMIT
8 publicacions
07. ACTA 2_RESULTATS FINALS DEL PROCÈS SELECTIU
06. RESULTATS PROVES FASE OPOSICIÓ I CONVOCATORIA
01/09/2020 08:38 - Registre de publicació

Publicació de l'extracte de l'acta del Tribunal Qualificador, signada a data 31 d’agost de 2020, on s'acorda el resultat de la prova de coneixements generals - teòrica i convocar a les persones aspirants que hagin obtingut com a mínim una puntuació de 5 o més a la prova de coneixements generals – teòrica, del procés selectiu el procés de selecció d’un/a dinamitzador/a (C1).

05. RELACIO DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
18/08/2020 14:50 - Registre de publicació

Es fa pública, per decret de l’alcaldessa núm.978/20 de data de signatura 18 d’agost 2020, la relació definitiva de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció d’un/a dinamitzador/a (C1) i creació d’una borsa de treball i esmena del tribunal qualificador

04. RESULTATS PROVA LLENGUA CATALANA
30/07/2020 14:22 - Registre de publicació

Es fan públics els resultats de la prova de català duta a terme el dia 24/07/2020, en el procés de selecció d’un/a dinamitzador/a (C1) i creació d’una borsa de treball.

03. RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
23/07/2020 13:55 - Registre de publicació

Es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses, procés de selecció d’un/a dinamitzador/a (C1) i creació d’una borsa de treball, tribunal qualificador i calendari de proves.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUD
18/06/2020 09:06 - Registre de publicació

Accediu al següent enllaç,

"Participació en processos de selecció de personal de l'Ajuntament"

 

per realitzar la vostra sol·licitud. És requisit indispensable per poder prendre part en el procés de selecció.

02. PUBLICACIÓ BASES AL BOPB I LA CONVOCATORIA AL DOGC
18/06/2020 09:02 - Registre de publicació

Publicació al BOPB, de data 11 de juny de 2020, sobre l'aprovació de la convocatòria i les Bases Específiques que s’annexen i que hauran de regir el procés de selecció pel sistema de concurs-oposició lliure per a la cobertura interina fins a provisió definitiva d’una plaça vacant d’un/a tècnic/a auxiliar, règim funcionari, d’administració especial, serveis tècnics, tècnics auxiliars, núm. 18 de la plantilla i creació d’una borsa de treball.

Publicació al DOGC de la convocatòria a data 18 de juny de 2020.

Inici i finalització del termini de presentació de sol·licituds: del 19/06/2020 al 08/07/2020, ambdós inclosos.

01. INFORMACIO GENERAL
18/06/2020 08:32 - Registre de publicació

Concurs-oposició de la convocatòria de proves selectives per proveir interinament un/a plaça de Tècnic/a Auxiliar (C1), règim funcionari d’administració especial, serveis tècnics, tècnics auxiliars, núm. 18 de la plantilla i constitució d’una borsa de treball, per proveir places amb caràcter temporal, ja sigui per substitucions, temporalitat o per la provisió temporal de places vacant fins a la provisió reglamentaria de les mateixes o quan les necessitat del servei així ho requereixin, d’acord amb l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

 

Plaça: Tècnic/a Auxiliar, (administració especial, serveis especials, comeses especials) núm. d’ordre 18 de la plantilla.

Règim: Funcionari

Tipus de relació: Nomenament interí article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015.

Grup Classificació:  C1

Sistema de selecció: concurs oposició lliure

Núm. de places convocades: 1.

Període: fins la provisió definitiva de la plaça

Jornada: Temps complet

Nivell retributiu:

Nivell Complement Destí: 22

Complement específic: 8.797,40 €

 

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges