Sitges tema a tema

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Tràmits (Carpeta ciutadana)


  Tràmits (Carpeta ciutadana)  

Dins del marc de millora de l'administració pública, l'Ajuntament de Sitges ha iniciat un procés de reestructuració dels continguts del web municipal per tal de donar compliment a la normativa vigent en matèria d'administració electrònica.
Una d'aquestes millores és la incorporació d'una nova carpeta ciutadana que possibilitarà la realització de tots els tràmits de forma telemàtica.
Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància genèrica, quan no existeixi un formulari web específic per a un tràmit.
  

Obligats de relacionar-vos amb l'Ajuntament de Sitges

A partir del dia 24 de setembre de 2018, si el tràmit administratiu que us cal realitzar, el dueu a terme en qualitat de:
  • Persona jurídica (qualsevol)
  • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...)
  • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...)
  • Treballador o treballadora autònom.
  • Representant d'algun dels subjectes abans esmentats.
Heu de fer-lo obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

Paulatinament s'aniran incorporant formularis per tràmits específics, mentre no existeixin aquests formularis específics haureu de fer servir la instància genèrica.
  

Què és la "Carpeta ciutadana" ?

És un apartat dins de l'Administració Oberta de l'Ajuntament de Sitges on podreu consultar les vostres dades personals, realitzar tràmits, consultar l'estat dels vostres tràmits amb l'Ajuntament, verificar documentació, etc.
Per poder accedir a algunes d'aquestes informacions, és necessari que disposeu d'un certificat digital vàlid. L'Ajuntament de Sitges admet els certificats digitals expedits per les entitats següents:

idCAT Mòbil (AOC - Administració Oberta de Catalunya)   idCAT Mòbil (AOC - Administració Oberta de Catalunya)
idCAT (AOC - Administració Oberta de Catalunya)   idCAT (AOC - Administració Oberta de Catalunya)
DNIe (DNI electrònic)   DNIe (DNI electrònic)
FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)   FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre)

Obligats de relacionar-vos amb l'Ajuntament de Sitges

A partir del dia 24 de setembre de 2018, si el tràmit administratiu que us cal realitzar, el dueu a terme en qualitat de:
  • Persona jurídica (qualsevol)
  • Entitat sense personalitat jurídica (AAVV, comunitats de propietaris...)
  • Professionals col·legiats (notaris, registradors de propietat i mercantils, arquitectes, enginyers, advocats...)
  • Treballador o treballadora autònom.
  • Representant d'algun dels subjectes abans esmentats.
Heu de fer-lo obligatòriament per mitjans electrònics, de conformitat al que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010