Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Ajuts per a l'adquisició de llibres i material escolar (Infantil: P3, P4, P5) (Primària: 1er a 6è) (E.S.O.,Batxillerat i Cicles de Formació Professional)

Període de tramitació

Anual

Termini de la sol·licitud

2018: Del 3 al 21 de setembre

TRÀMIT MUNICIPAL

L'Ajuntament de Sitges, a través del Departament de Benestar i Família, ofereix a aquelles famílies que acompleixin un seguit de requisits, ajuts econòmics per a l'adquisició de llibres de text i de material escolar.
Aquests ajuts es circumscriuen als/les estudiants de P3, P4 i P5. Primària, Eso, Batxillerat i Cicles de Formació Professional. L’alumnat haurà d’estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria

El barem de l'ajut per al curs 2018-2019 vindrà determinat pel percentatge que resulti de l'aplicació del barem establert per les Bases específiques reguladores de les prestacions econòmiques i socials de l'Ajuntament de Sitges.

El percentatge es calcularà sobre un import fix a partir del nivell educatiu dels menors als qual va adreçada l’ajuda
 
NIVELL EDUCATIU                        IMPORT (Llibres i material escolar)
Infantil (P3, P4 i P5)                       Fins a130,00€
Primària (de 1r a 6è)                     Fins a180,00€
E.S.O,,  Batxillerat i cicles FP       Fins a 300,00€

Els imports màxims per convocatòria són:

 • 4.000 euros per P3, P4 i P5
 • 15.500 euros per Primària
 • 20.500 euros per E.S.O., Batxillerat i Cicles de Formació Professional

En cas que el pressupost consignat a la partida d’ajuts educatius, culturals i esportius i segons els imports màxims per convocatòria, no fos suficient per assumir totes les sol•licituds presentades i aprovades, el Departament de Benestar I Família valorarà l’increment de la partida consignada segons disposició Pressupostària.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
 • Cal estar empadronat/da a Sitges.
 • Cal aportar la documentació requerida per al tràmit.
Procediments
 1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu la documentació requerida juntament amb l'imprès de sol·licitud.
 2. Des dels Serveis Socials es posaran en contacte amb vosaltres per tal de programar, si s'escau, una entrevista amb una treballadora/ educadora social.
 3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu, al domicili indicat en aquesta, la resolució.
 4. La resolució serà traslladada també al centre educatiu.
 5. En cas que la resolució sigui estimatòria, l'ajut serà ingressat al número de compte corrent del centre escolar que s'hagi detallat a la sol·licitud.
Temps mitjà de resolució
3 mesos
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud signat per tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys

Identificatives:

 • Fotocopia del llibre de família

Despeses:

 • Fotocòpia de l'últim rebut de la hipoteca o del lloguer.

Ingressos 

 • En cas de no fer Declaració de la Renda, presentar Declaració econòmica d'ingressos de la unitat familiar.

Infants en acolliment:

 • Fotocòpia de la resolució administrativa o judicial.

Invalidesa o discapacitat:

 • Fotocòpia de la resolució del grau de disminució (de qualsevol membre de la unitat familiar). 

Estudiants majors de 16 anys:

 • Fotocòpia de l’imprès de matrícula del centre on cursin els estudis.  

Famílies monoparentals o nombroses:

 • Fotocòpia del títol de família monoparental o nombrosa

Famílies d’estrangers no comunitaris sense permís de residencia:

 • Declaració econòmica d’ingressos.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 10/08/2018