Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Subvencions per a la realització d’activitats esportives

Període de tramitació

anual

Termini de la sol·licitud

2018: del 21 de març al 12 d'abril

TRÀMIT MUNICIPAL

L’Ajuntament de Sitges, a través del Departament d’Esports, atorga subvencions per a la realització de projectes i activitats esportives

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

A) Les entitats/associacions esportives no han d’estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reunir les condicions següents:

 • Estar legalment constituïdes, ser una entitat sense afany de lucre i estar inscrites al registre d’entitats de l'Ajuntament de Sitges i al registre d'entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
 • Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per qualsevol tipus de sanció.
 • Desenvolupar la seva activitat a Sitges i radicar la seva seu oficial o social en el seu terme municipal.
 • Tenir seu permanent i/o representant al municipi de Sitges.
  Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

B) Els/les esportistes no professionals del municipi de Sitges no han d’estar afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i reunir les condicions següents: 

 •  Acreditar la seva participació en campionats autonòmics, provincials o nacionals.
 • Ser residents i empadronats a Sitges, almenys durant dos anys complits abans del dia de la publicació de la convocatòria al BOP.
 • Estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent.
 • Desenvolupar la seva activitat a títol personal.
 • Haver justificat les ajudes rebudes en exercicis anteriors i no estar afectats per qualsevol tipus de sanció.
 • Estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

C) Esportistes d'elit: documentació segons Annex 3.

Procediments
 1. Ompliu l'imprès i signeu-lo
 2. Presenteu l'imprès i la documentació requerida a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució.

En el cas que sigueu beneficiaris de la subvenció:

 • Cal que presenteu l'imprès d'acceptació de la subvenció.
 • Cal que presenteu justificació de la mateixa amb els impresos corresponents.

Temps mitjà de resolució
3 mesos des de la data de presentació
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Instància segons model normalitzat, sol·licitant l’ajut, signada pel representant legal de l’entitat, amb la complimentació de tots els anexos que s'acompanyen. ( veure Document: Full Informatiu Documentació Subvencions Esportives)

Com es pot tramitar

Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 16/03/2018