Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Subvencions per a la realització d’activitats esportives

Període de tramitació

anual

Termini de la sol·licitud

del 23 d'abril al 23 de maig de 2011

TRÀMIT MUNICIPAL

L’Ajuntament de Sitges, a través del Servei d’Esports, atorga subvencions per a la promoció d’activitats esportives federades i escolars.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

Podran acollir-se a les diferents subvencions les entitats i associacions esportives sense ànim de lucre i que reuneixin les condicions que a continuació s’especifiquen.

 1. Estar inscrites al Registre de Clubs, d’Associacions i d’Entitats Esportives de la DGE (Generalitat de Catalunya) o estar inscrites en el registre d’associacions esportives del Consell Esportiu del Garraf.
 2. Desenvolupar la seva activitat i que la seu social radiqui dins del terme municipal de Sitges.
 3. Haver justificat les ajudes o subvencions atorgades en l’exercici anterior dins dels terminis establerts.
 4. Manca d'ànim de lucre en el conjunt de les activitats desenvolupades i tenir previst , en el seu objecte social, la realització d'activitats esportives.
 5. No haver estat sancionat per infraccions relatives a les activitats que son objecte d'aquesta convocatòria.
 6. No seran objecte de subvenció aquelles entitats en les que els drets d’inscripció i/o d’abonament mensual siguin superiors al salari mínim interprofessional.
 7. No estar l’activitat subjecte a conveni.
 8. No incórrer en cap supòsit contemplat a l’art. 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Procediments
 1. Ompliu l'imprès i signeu-lo
 2. Presenteu l'imprès i la documentació requerida a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució.
Temps mitjà de resolució
3 mesos des de la data de presentació
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Instància segons model normalitzat, sol·licitant l’ajut, signada pel representant legal de l’entitat, amb la complimentació de tots els anexos que s'acompanyen.
 • Còpia, validada pel Secretari de l’entitat,  de l’acta de l’última Assemblea del club a la que s’especifiqui la liquidació pressupostaria de l‘exercici anterior, fent constar despeses i ingressos i el balanç definitiu i de la previsió pressupostaria per la propera temporada.
 • Fotocòpia dels tríptics d’inscripció de jugadors a la Federació i/o al Consell Esportiu (temporada 2010/11).
 • Fotocòpia acreditativa de les titulacions esportives dels tècnics. Tots els entrenadors /es que aportin titulació  hauran d’haver dirigit al llarg de la temporada algun equip.

 

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

Normativa relacionada

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 04/06/12