Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Per a ciutadans > Les prestacions socials i assistencials > Detall

  Tràmits - Detall  


Ajuts a persones amb discapacitat

Període de tramitació

anual

Termini de la sol·licitud

2017: del 3 de juliol al 18 d'agost (ambdòs inclosos)

TRÀMIT MUNICIPAL

L'Ajuntament de Sitges atorgar un ajut de 500€ anuals a aquelles persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65%., i un ajut de de 300€ anuals a aquelles persones que tinguin un grau de discapacitat entre el 49% i el 64%

Per fer front a aquests ajuts, l’Ajuntament ha previst una partida de 55.000€. En cas que el nombre de sol•licituds aprovades superi les previsions pressupostàries, l’import dels ajuts es distribuirà proporcionalment entre les persones beneficiàries. 

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

En tots els casos:

 • Cal que la persona beneficiària disposi d'un reconeixement del grau de disminució igual o superior al 49% emès per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS)
 • Cal que la persona beneficiària sigui menor de 65 anys.
 • Cal presentar les dades bancàries del compte on és titular la persona discapacitada.

A més, en funció del cas:

Persones menors d'edat,  majors d'edat sotmeses a la tutela d'una tercera persona, o bé, majors d'edat sense emancipació:

 • Cal que la persona que ostenti la tutela estigui empadronada a Sitges. L'ajut només es concedirà en cas que el/la titular de la tutela sigui una persona física.

Persones majors d'edat emancipades no sotmeses a tutela:

 • Cal que figurin empadronades a Sitges.
Procediments
 1. Adreceu-vos a l'OAC i presenteu la documentació requerida pel tràmit.
 2. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució.
 3. En cas que se us atorgui l'ajut, rebreu, mitjançant ingrés en el compte indicat a la sol·licitud, l'import de l'ajut.
Temps mitjà de resolució
3 mesos
Silenci administratiu

Negatiu

Impresos del tràmit

Documentació necessària

 • Imprès de sol·licitud específic
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del reconeixement del grau de disminució.
 • Justificant d'empadronament i convivència (us el facilitarem a l'OAC)
 • Acreditació de la tutela (si és el cas)
 • Justificant de la incapacitació judicial (si és el cas)

Com es pot tramitar

Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 30/06/2017