Formularis

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Formulari

  Formulari  

Sol·licitud d'accés a la informació pública

D'acord a les prescripcions de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb aquest formulari es dóna compliment a l'article 27 (apartat 2) de la Llei de Transparència, que garanteix el dret a formular propostes i suggeriments en relació al funcionament dels serveis públics.




Els camps marcats amb (*) són obligatoris.

1. Dades del sol·licitant


Nom i cognoms o raó social (*)


DNI / NIE / PASSAPORT / CIF (*)


Adreça a efectes de notificacions (*)


Núm.(*)


Bloc


Escala


Pis


Porta


Codi postal i població (*)


Província (*)

-


Telèfon fix


Telèfon mòbil


FAX


Correu electrònic (*)


Si us plau, abans de fer click a '
Envia', comproveu que heu escrit correctament el correu electrònic.



2. Objecte de la sol·licitud (*)




3. Motiu de la sol·licitud (Opcional)




4. Mitjà de resposta (*) (Seleccionar almenys una opció)

Presencialment

Correu postal

Correu electrònic


En cas de seleccionar “Correu electrònic”, comproveu que l'heu informat correctament.




Política de privacitat

Les vostres dades personals reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui respondre les vostres consultes.

El tractament de totes les dades compleixen les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Informació relacionada

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010