Ofertes de treball

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Ofertes de treball

Ofertes de Treball2016/03. DIRECTOR/A ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT

Es fan públics els resultats finals del procés de selecció per la provisió d'un lloc de DIRECCIÓ D'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT.Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
13 de febrer de 2017
Més informació:

2016/10 BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES I D'AUXILIARS TÈCNICS/QUES

Es fa pública l'esmena de resultats finals de les proves i la relació de persones incloses a la borsa de treball per proveir places d'auxiliars administratius/ves i d'auxiliars tècnics/ques.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
23 de gener de 2017
Més informació:

2017/02. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE CAPS

Es fan públics els resultats de la convocatòria per a la provisió de lliure designació interna de llocs de treball de Caps de Departament de Defensa, Assessoria jurídica i Patrimoni, i Caps de Departament de Contractació.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
2 de juny de 2017
Més informació:

2017/01 CONTRACTACIÓ 2 OFICIALS PALETA I BORSA DE TREBALL OFICIAL PALETA, JARDINERIA, FUSTERIA, LAMPISTERIA, MANYERIA, PINTURA, CONDUCTOR/A, MANTENIMENT

Es fan públics els resultats finals del procés per la contractació de 2 oficials pel lloc de treball d’oficial/a paleta i creació de borsa de treball d’oficials/les pels llocs de treball d’oficial/a paleta, oficial/a en jardineria, oficial/a en lampisteria, oficial/la en pintura, oficial/la en conducció i oficial/a de manteniment, grup C2.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
5 de juny de 2017
Més informació:

2017/03 PLAÇA D'ENGINYER/A TÈCNIC/A

Es fa públic el calendari de les proves teòrica i pràctica la prova de català per participar en el procés de selecció pel sistema de concurs-oposició lliure per a la cobertura d’una plaça vacant d’enginyer/a tècnic/a d’administració especial, grup A2, funcionari/ària de carrera i constitució d’una borsa de treball.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
17 de juliol de 2017
Més informació:

2017/04 BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

Es fa pública la relació definitiva de persones admeses i excloses del procés per a la selecció i creació d'una borsa de treball per proveir places d'auxiliar tècnic de comunicació, laboral, C2, mitjançant contractació laboral de durada determinada a temps complert.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
17 de juliol de 2017
Més informació:
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 26/09/2017