Ofertes de treball

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Ofertes de treball

Ofertes de Treball2016/03. DIRECTOR/A ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT

Es fan públics els resultats finals del procés de selecció per la provisió d'un lloc de DIRECCIÓ D'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES, ORGANITZACIÓ I GOVERN OBERT.Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
13 de febrer de 2017
Més informació:

2016/10 BORSA DE TREBALL D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES I D'AUXILIARS TÈCNICS/QUES

Es fa pública l'esmena de resultats finals de les proves i la relació de persones incloses a la borsa de treball per proveir places d'auxiliars administratius/ves i d'auxiliars tècnics/ques.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
23 de gener de 2017
Més informació:

2017/02. PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE CAPS

Es fa pública la relació de persones admeses en la convocatòria per la provisió de llocs de treball de caps de Departament de Promoció Econòmica, d’Esports, d’Hisenda i Gestió pressupostària, de Turisme i Platges, caps de Servei de Cultura i Cooperació, de Serveis Socials, de Gestió de Personal i Relacions Laborals i d’Inclusió i Igualtat Social i Coordinador/a del Servei de les Brigades de l´Ajuntament de Sitges, d’acord amb les bases específiques aprovades a la Junta de Govern Local.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
2 de juny de 2017
Més informació:

2017/01 CONTRACTACIÓ 2 OFICIALS PALETA I BORSA DE TREBALL OFICIAL PALETA, JARDINERIA, FUSTERIA, LAMPISTERIA, MANYERIA, PINTURA, CONDUCTOR/A, MANTENIMENT

Es fa pública la relació provisional de persones admeses i excloses per participar en el procés de selecció per a la contractació de 2 oficials per al lloc de treball d'oficial paleta vacants a la plantilla i creació de Borsa de treball d'oficials per als llocs de treball d'oficial paleta, jardineria, fusteria, lampisteria, manyeria, pintura, conductor/a i de manteniment, de grup C2, publicat al BOPB de data 16/05/2017 i al DOGC de data 26/05/2017.El termini d'al·legacions és del 21 al 25 de juny.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
5 de juny de 2017
Més informació:

2017/03 PLAÇA D'ENGINYER/A TÈCNIC/A

Es fan públiques les Bases Específiques que hauran de regir el procés de selecció pel sistema de concurs-oposició lliure per a la cobertura d´una plaça vacant d’enginyer/a tècnic/a d’administració especial, grup A2, funcionari/ària de carrera i constitució d´una borsa de treball.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
17 de juliol de 2017
Més informació:

2017/04 BORSA DE TREBALL D'AUXILIAR TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ

Es fa pública la nova convocatòria del procés per a la selecció i creació d'una borsa de treball per proveir places d'auxiliar tècnic de comunicació, laboral, C2, mitjançant contractació laboral de durada determinada a temps complert.

Drets d'examen:
0€
Termini de presentació d'instàncies:
17 de juliol de 2017
Més informació:
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 28/06/2017