Factura electrònica

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > L'espai del proveïdor > Factura electrònica

Factura electrònicaL'Ajuntament de Sitges, amb la col·laboració del Consorci AOC, té implementat el procediment per admetre factures electròniques, mitjançant el qual podeu enviar les vostres factures per via telemàtica a l'Ajuntament de Sitges.

Des de l'Ajuntament de Sitges sol·licitem a tots els proveïdors, que per una millor gestió en la tramitació de les factures electròniques que s'emetin a l'Ajuntament de Sitges, aquestes siguin tramitades a través del portal e.FACT del Consorci Administració Oberta de Catalunya.
Bústia de lliuramentQuè és una factura electrònica?

Una factura electrònica és un document electrònic que:
  • Conté el mateix tipus d'informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
  • Té plena validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l'autentificació, la integritat i el no repudi.
  • És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.


Com es poden generar factures electròniques?

El format per emetre factures electròniques a l'administració és Facturae versió 3.2.x amb firma electrònica XAdES, segons l'Ordre PRE/2971/2007 i, per tant, només s'admetran factures confeccionades d'acord amb les especificacions d'aquest format. Aquestes factures hauran d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut. Les especificacions d'aquest format les podeu trobar a la web http://www.facturae.es

Per generar les factures amb aquest format es disposa de diversos mecanismes, tot i que molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica (consulteu el vostre proveïdor).

Alguns dels mecanismes que permeten la generació de factures electròniques són:
  • Utilitzar qualsevol editor que permeti obtenir fitxers XML per generar les factures vosaltres mateixos, tot respectant els requisits del format Facturae.
  • Utilitzar algun aplicatiu de gestió de facturació electrònica com ara el que podeu descarregar gratuïtament des del web http://www.facturae.es


Codis DIR3 de l'Ajuntament de Sitges

En l'annex de l'ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, que regula les condicions tècniques i funcionals que ha de complir el punt d'entrada General de factures electròniques, es regula que totes les factures han d'incloure els codis d'Oficina Comptable, Òrgan Gestor i Unitat Tramitadora segons el Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines DIR3 contingudes en l'article 9 de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

Encara que sigui opcional posar-los en la plataforma AOC, per llei són obligatoris i per tant, la bústia de recepció de factures rebutja automàticament les factures que no presenten aquests codis.

Els codis DIR3 de l'Ajuntament de Sitges són els següents:

 Codi DIR3 d'Oficina Comptable de l'Ajuntament de Sitges L01082704
 Codi DIR3 d'Òrgan Gestor de l'Ajuntament de Sitges L01082704
 Codi DIR3 d'Unitat Tramitadora de l'Ajuntament de Sitges L01082704Quins són els avantatges d'utilitzar factures electròniques?

  • Intercanvi d'informació entre l'administració i els proveïdors per mitjans electrònics.
  • Els proveïdors disposaran amb antelació de l'acceptació de les seves factures i podran fer el seguiment de la seva tramitació per part de l'administració.
  • Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper, tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
  • Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.
  • Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.


Tramesa de factures electròniques a l'Ajuntament de Sitges

L'enviament de factures electròniques a l'Ajuntament de Sitges es fa a través de la seva Seu electrònica, mitjançant l'accés a la bústia de lliurament de factures electròniques del Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya).

Accés a la bústia de lliurament


Enllaços relacionats
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 22/06/2015