L'espai del proveïdor

Perfil del contractant

El Perfil de Contractant de l'ajuntament de Sitges es troba dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci AOC.

Aquesta plataforma permet crear un espai únic d'informació global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de cadascuna de les administracions públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant dels seus òrgans de contractació, tal com preveu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011).

En l'àmbit de la contractació electrònica, el Consorci AOC promou la utilització del Perfil de contractant, creat i desenvolupat pels departaments de Presidència i d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. El Consorci AOC és el responsable d'impulsar i gestionar aquest servei per a les administracions locals i les universitats de Catalunya.

Per altra banda, compleix el RDL 3/2011, ja que implanta el perfil de contractant (a través de mecanismes d'acreditació de data i hora de publicació emprant algorismes criptogràfics i de segellat de temps).

Per consultar les licitacions convocades aneu a: Perfil de Contractant de l'ajuntament de Sitges dins la Plataforma de Serveis de Contractació Pública del Consorci AOC

 

 

Factura electrònica

L'Ajuntament de Sitges admet l'enviament de factures electròniques dels proveïdors per via telemàtica en el marc del procés de modernització que porta a terme l'administració local.

Quins són els avantatges?

 • - Eviten desplaçaments i substitueixen el paper
 • - Contribueix a reduir el terminis administratius
 • - Permeten consultar l'estat de tramitació de la factura

On s'han d'enviar les factures electròniques?

Els proveïdors poden enviar les factures electròniques a l'Ajuntament de Sitges a través de:

> Bústia de Factures Electròniques

La Bústia de factures electròniques és un aplicació informàtica de l'Administració Oberta de Catalunya AOC en el marc del programa eFact.

Cal tenir en compte a l'hora de generar factures electròniques

 • - Les factures han d'estar signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut
 • - El format per emetre factures electròniques és Facturae versió 3.2.X amb firma electrònica XAdES, segons l'Ordre PRE/2971/2007
 • - Per generar les factures amb aquest format es disposa de diversos mecanismes, tot i que molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica
 • - En el moment de fer l'enviament s'han d'incloure 3 codis DIR3 per tal que aquestes siguin acceptades

Codis DIR3 de l'Ajuntament de Sitges:

 • Codi DIR3 d'Oficina Comptable de l'Ajuntament de Sitges: L01082704
  Codi DIR3 d'Òrgan Gestor de l'Ajuntament de Sitges: L01082704
  Codi DIR3 d'Unitat Tramitadora de l'Ajuntament de Sitges: L01082704

Avís: Aquest codis són obligatoris posar-los encara que a la plataforma AOC s'expliqui que són opcionals

Enllaços relacionats

Ajuntament de Sitges

Pl. Ajuntament, sn.

Tel. 938 11 76 00 / Atenció Ciutadana Tel. 010

© 2018 - Seu electrònica de Sitges
Projecte desenvolupat per Ajuntament de Sitges - Ajuntament de Sitges